OSOBNÉ ÚDAJE

Vyjadrujem svoj súhlas, že mnou poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania spracované spoločnosťou Naos Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, ako správcom, podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, na poskytovanie informácií o ďalších akciách a produktoch spoločnosti Naos Slovakia s.r.o. Spracovanie dát môže byť uskutočnené aj prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je daný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na sídlo správcu.